Finanční gramotnost 2016

Druhé aktualizované vydání

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Kurz: Finanční gramotnost pro pedagogické pracovníky

Parametry
Vydal: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Formát: 210 × 295 mm
Hmotnost: 800 g
Počet stran: 284
Náklad: 2500 ks
Vazba: vázaná
Barevnost: barevná
ISBN: 978-80-9048-233-3
Recenzent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Cena: 350 Kč včetně DPH
Obsah
Peněžní gramotnost 11
Cenová gramotnost 59
Rozpočtová gramotnost 86
Numerická gramotnost 129
Informační gramotnost 138
Právní gramotnost 148
Ochrana spotřebitele 162
Životní situace 173
Základní pravidla investování 183
Evropská unie 212
Přílohy 220
Použitá a doporučená literatura 275
Použité a doporučené webové stránky 278
Recence 282
Anotace

Kniha nabízí přehled o finanční gramotnosti, která je nezbytná pro orientaci v dnešním složitém finančním světě, jež nás každodenně obklopuje. Základem publikace jsou 3 pilíře finanční gramotnosti a to peněžní gramotnost, cenová gramotnost a rozpočtová gramotnost. Čtenář získává srozumitelnou formou informace ze světa bankovnictví, pojišťovnictví a investic. Dozví se také základy rodinného rozpočtu a nalezne popis všech obvyklých finančních produktů, které mu jsou poskytovateli všeho druhu a reklamními sděleními nabízeny. Důraz je kladen na praktičnost, proto je kniha doplněna mnoha příklady ze života, tabulkami a grafy.

Autor předpokládá, že se publikace stane vítanou pomůckou pro středoškoláky a vysokoškoláky, proto je koncipována tak, že na konci každé z deseti kapitol najdete kontrolní otázky pro samostudium. Témata jako je pořízení bytu, anebo jak se zabezpečit na stáří jsou zde pojednána formou alternativních řešení, takže čtenář dostává inspiraci a náměty k zamyšlení. Velká část textu je věnována především studentům, kteří se dozvědí mnoho důležitého z oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Dozví se také o rozdílech mezi zaměstnáním a podnikáním. U každého tématu je odkaz na zdroj informací, takže je možno získat hlubší informace. Na téma investic vznikne pravděpodobně mezi čtenáři diskuse, zda je lepší investovat prostřednictvím kolektivního investování, či individuálně na burze, nebo do vlastního bydlení, případně do nějaké další alternativní investice tak, jak se dozvídá průběžně z textu. V závěru knihy nalezne čtenář 50 stran příloh, které doplňují úvodní kapitoly a umožňují na daná témata diskutovat. Pro inspiraci a další vzdělávání nabízí více než 100 doporučených webových stránek a 60 titulů odborné tuzemské a zahraniční literatury, předních renomovaných odborníků. Pevně věřím, že jako vyučujícímu předmětu Finanční gramotnost na střední a vysoké škole, bude i pro ostatní kolegy pedagogy učebnice inspirativní a budou ji při výuce používat. Samozřejmě je určena pro komunitu finančních poradců, kterým další vzdělávání nově dokonce nařizuji i zákon 257/2016 o spotřebitelském úvěru, který vstupuje v platnost 1.12.2016.

Veřejnost i podnikatelé se zde mohou dozvědět to, co se možná ve škole neučili a získají lepší orientaci pro každodenní fungování v moderním světě financí.

O autorovi

Ing. Miroslav Škvára, MBA Autor publikace Finanční gramotnost Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 věnuje finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí.

Věnuje se nezávislému finančnímu poradenství a lektorské činnosti v oblasti soft a hard skills. Je absolventem kurzu TASC (The Art & Science of Coaching) vedeným Dr. Marilyn Atkinson, PhD. z Erickson College, Kanada a kurzů THE SILVA METHOD.

Přednáší externě na „Czech Management Institute Praha“ a na Gymnáziu Voděradská – Praze 10. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zúčastnil se těchto projektů. Bankovní gramotnost ve spolupráci s JA Czech, neziskovou vzdělávací organizací, Finanční gramotnost do škol s yourchance, o.p.s., pořadu Suma sumárum a kurzů Univerzity třetího věku pořádaných MÚVS ČVUT. Vedl také sérii workshopů pro studenty se sluchovým postižením. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání. Pravidelně publikuje v měsíčníku Národní pojištění a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje také lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty a spotřebitelské úvěry.

Provozuje www.abecedainvestora.cz a www.skvara.cz. Je dlouhodobým členem akademie soutěže Zlatá koruna.

V tomto 2. vydání publikace Finanční gramotnost 2016 zachytil vše důležité, co se týká financí a může být užitečné jak pro studenty, podnikatele, pedagogy, ale také širokou veřejnost.

Recenze

Finanční gramotnost je pojmem, který se v posledních deseti letech objevuje ve slovníku lektorů, přednášejících specialistů finančních trhů, pedagogů středních, vyšších a vysokých škol, regulátora i orgánu dohledu nad finančními trhy. Zdá se, že se tento pojem poněkud zprofanoval častým používáním a některými tzv. „odbornými akcemi“ firem, jejichž počet za uvedené období velmi vzrostl. Přesto jsem přesvědčen, že finanční gramotnost, jako nástroj správného rozhodování při aktivitách na finančním trhu, je nutností.

Uvítal jsem možnost vyjádřit se k publikaci „Finanční gramotnost“ autora Miroslava Škváry. Pohybuji se na finančním trhu od vzniku České republiky, třináct let v pozici státního dozoru a dlouhodobě především jako vysokoškolský pedagog a lektor odborných konferencí, seminářů a kurzů. Měl jsem za poslední léta možnost se seznámit s nejrůznějšími publikacemi na téma finanční gramotnosti, trvale mám možnost být v kontaktu s odborníky z finančního trhu, se studenty i tzv. laickou veřejností. Neznalost základních, na finančním trhu používaných pojmů, neznalost základních finančních operací, je stále obrovská. A je to škoda, protože na finančním trhu lidé na straně poptávky velmi často nevědí, jaké produkty si kupují, jaké důsledky jejich nákup může mít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Ponechávají většinou své rozhodování o nabídce na finančních poradcích, na zprostředkovatelích produktů, na zaměstnancích bank, pojišťoven či jiných finančních institucích, často pouze na doporučeních kamarádů a přátel. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Lidé přicházejí o peníze, o iluze. Zpětnou vazbou je špatná pověst všech, kteří se profesně na finančním trhu pohybují.

Publikace „Finanční gramotnost“ není autorova prvotina, má za sebou vposledních letech již několik drobnějších publikací. V této nejnovější, na téměř třech stovkách stránek, vysvětluje základní pojmy, vysvětluje základní finanční operace, vysvětluje tzv. peněžní, cenovou, rozpočtovou, numerickou, informační a právní gramotnost, všímá si problematiky ochrany spotřebitele, některých životních situací potenciálních drobných investorů, text doplňuje o základní pravidla investování, nevyhýbá se ani základním informacím o Evropské unii.

Formou zpracování se autorovi podařilo dílo, které může být využitelné pro velmi široké spektrum čtenářů. Od laické veřejnosti až po studenty různých přípravných kurzů, studenty odborných i vysoký škol. Jsem o tom, jako dlouholetý pedagog přesvědčen. Výhodou autora je skutečnost, že on sám je trvale aktivním přednášejícím ve vzdělávacích kurzech, je také spolupracovníkem VECTOR Certifikace s.r.o., firmy akreditované Českou národní bankou. Má tak velmi kvalitní zpětnou vazbu od posluchačů, účastníků kurzů. Je to zřejmé z formy zpracování této jeho nejnovější publikace. Obsahuje kromě odborného textu, čtivě zpracovaného, také za každou kapitolou kontrolní otázky, na kterých si čtenář může sám ověřit studiem získané vědomosti. Publikace je psána moderně – jednoduše, je doplněna ilustračními obrázky, grafy a tabulkami. Bohatá přílohová část je aktuální, mimo jiné obsahuje i některá praktická doporučení pro nejrůznější aktivity čtenářů – potenciálních investorů.

Autorovi osobně děkuji za velmi přínosnou publikaci pro výuku i pro život. Publikaci pak přeji široké využití, které zcela jistě přispěje k dalšímu zkvalitnění aktivit na finančních trzích a tím ke zvýšení důvěry klientů ve správnost svých rozhodování.

V Praze dne 26. října 2016.

Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Zástupce vedoucího Katedry financí na Fakultě ekonomických studií
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Řekli o knize

„Zajímavá kniha, přehledná, čtivá a inspirativní. Tyto věci se bohužel za mého mládí ve škole neučily“ ― Jaroslav Š. (Praha)


„Obecná vysoká úroveň finanční gramotnosti je dobrým základem pro to, aby různé finanční nástroje byly používány správně. Tato kniha dává čtenáři srozumitelným způsobem široký rozsah informací o celkovém fungování finančního trhu, kterých je možné v průběhu vlastního života velmi dobře využít“ ― Jan D. Kabelka, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR

Finanční gramotnost 2016 v médiích

Národní pojištění, odborný měsíčník, 11/2016, Kaleidoskop

Národní pojištění - titulkaNárodní pojištění - článek o knize Finanční gramotnost

K osobnímu vyzvednutí Vám nabízíme tato kontaktní místa, kde je možno publikaci získat za cenu 350 Kč vč. DPH 10 %

PRAHA

Praha 6

Univerzitní knihkupectví odborné literatury ČVUT
Technická 6
160 80 Praha 6

E-obchod Univerzitního knihkupectví odborné literatury

Univerzitní knihkupectví odborné literatury je umístěno v přízemí Národní technické knihovny a kromě nabídky e-obchodu je možné při osobní návštěvě zakoupit nejen odbornou literaturu jiných vydavatelů, ale i odborné časopisy, publikace z nejrůznějších společenských oborů a beletrii.

https://eobchod.cvut.cz

Otevírací doba prodejny:
pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00
pátek 8.00 – 14.30
telefon: +420 224 355 003

obchod@cvut.cz

Praha 7

COWORKINGOVÉ CENTRUM IN – SPIRO (DEGIRANS SE)

Argentinská 286/38 (v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice)

170 00 Praha 7

Tel: +420 734 609 874

E-mail: info@in-spiro.cz

Web: http://in-spiro.cz/kontakt/

Dveře máš u nás otevřené: Pondělí – pátek 9:00 – 17:00

Brno

Ing. Michal NIŽŇANSKÝ

REFIU servis s.r.o. – www.refiu.cz

Kancelář:
Moravské Náměstí 3
602 00 Brno

Tel: +420 608 029 170
E-mail: michal.niznansky@refiu.cz

Po předchozí domluvě, prosíme předem zavolat, díky.

Distribuci pro SR zajišťuje:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

Velkoobchod, centrální expedice
Řipská 23
130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 311 629

Více informací najdete zde:

Sprinton, s.r.o.
Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava 1

http://www.sprinton.sk/detail-knihy/vysledky-hladania-0:1:1/financni-gramotnost-2-vydani-107866.html

Mám zájem o publikaci Finanční gramotnost
Cena publikace – 350 Kč vč. DPH 10 %
Poštovné a balné v rámci ČR – 100 Kč (při vyšším počtu kusů bude upřesněno).
Zařadíme vás do seznamu zájemců a budeme Vás kontaktovat.